دسته: سیلندر هیدرولیک ( جک هیدرولیک )

 

 

هیدروسیلندرها:

از هیدروسیلندرها برای تولید نیروی لازم و تکمیل توابع کاری با انجام رکت رفت و برگشتی استفاده می‌شود. به عبارتی سیلندرها جریان تحت فشار سیال را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل می‌کنند. پرامترهای اصلی که بر روی توانایی و قدرت هیدرو سیلندرها تاثیر می‌گذارند عبارتند از: 

- قطر پیستون  Dp

- قطر میله پیستون ( شفت ) dp

- فشار نامی   pnom

 

بر  اساس نوع عملکرد هیدرو سیلندرها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. سیلندرهای یک کاره: بازگشت میله به مکان اولیه تحت نیروی بار یا فنر باز گرداننده صورت می‌گیرد

2. سیلندرهای 2کاره: رفت و برگشت میلۀ پیستون تحت اثر نیروی سیال کاری انجام می‌پذیرد.

 

برای تکمیل توابع کاری در سیستم توسط هیدرو سیلندرها و یا انتخاب آن‌ها باید موارد از قبیل کاربرد آن‌ها، ساختار داخلی، دمای کاری، نیروی لازم، روش نصب، تعداد سیکل‌ها رفت و برگشتی را در نظر گرفت. 

 

سیلندر های هیدرولیک شناور:

این نوع هیدرو سیلندرها در گروه هیدرو سیلندرهای یک کاره قرار می‌گیرد و از آن‌ها در جاهاییی استفاده می‌شود که بازگشت پیستون سیلندر به موقعیت اولیه خود تحت اثر نیروی وارده از طرف یک جسم خارجی یا وزن خود پیستون تامین می‌گردد. نمونه از کاربرد این نوع هیدرو سیلندرها در جک‌های هیدرولیکی آسانسور و بالابرها و پرس‌ها و کوره‌های ذوب می‌باشد.

 

سیلندر ( جک ) هیدرولیک پیستونی:

با توجه به سادگی ساختار و قابلیت اطمبینان بالای سیلندر هیدرولیک پیستونی از آن‌ها به طور گسترده‌ای در سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

سیلندر هیدرولیک یک کاره برگشت با فنر

سیلندرهای یک کاره از ساده‌ترین عمل‌گرهای خطی هستند. این نوع سیلندرها تنها در یک جهت و هنگامی که روغن از سمت منبع انرژی ( پمپ ) به پشت پیستون وارد می‌شود، نیرو اعمال می‌کنند. از آن‌ها در مواقعی استفاده می‌شود که نیروی خارجی برای بازگشت پیستون به حالت اولیه وجود نداشته و نیروی فنر تامین‌کننده نیروی بازگشتی پیستون به موقعیت اولیه خود می‌باشد.