پروژه‌های انجام شده

دسته: پروژه‌های پایان یافته

طراحی و ساخت تیپ های مختلف جک هیدرولیک با پوستۀ آب خنک

مشخصه پروژه: یکی از پیچیده ترین طراحی های سیستم های هیدرولیکی که در آن سخت ترین شرایط کاری مانند: دمای بالا، روغن HFC (ناسازگار با بسیاری از سیل های آببندی)، استفاده از ترمزهای قابل تنظیم، سنسور خطکش داخلی، طراحی پوستۀ آب خنک و... قطر بالا و محدودیت فضا.

عدم طراحی درست در سیستم قبلی مورد استفادۀ کارفرما باعث شده تا کار تعمیرات نگهداری به معضلی بزرگ تبدیل شود. از طرفی انتخاب نادرست سیل آببند، طراحی نامناسب، عدم رعایت تلرانس های مهم و... باعث شده تا عمر مفید جک بسیار کم شود. گروه مهندسی و طراحی شرکت مهرگان صنعت شرق ابتدا با بررسی محدودیت ها و نیازهای سیستم و انجام تحقیقات و مشاوره با متخصصین باتجربه، طراحی ابتدایی خود را به واحد فنی کارفرما ارائه داده تا ضمن استفاده از تجربیات آیشان، از تکرار اشتباهات گذشته مطلقا جلوگیری کند. در نهایت  و با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مهندسی جک های مورد نظر طراحی و به تایید واحد محترم فنی رسیدند.

پس از تایید، متریال های خریداری شده جهتانجام تست های مختلف از جمله: انالیز متریال و گرید، تست UT، تست کشش و... متانسب با کاربری و نقش هر قطعه در مجموعه به آزمایشگاه رازی ارسال شدند.

پس از دریافت نتایج، کار ماشین کاری قطعات شروع شده که هم اکنون نزدیک به 25% از کل پروژه سپری شده است و طی برنامه ریزی صورت گرفته تا 45روز دیگر به اتمام خواهد رسید.

نمونه طراحی داخلی یکی از پیچیده ترین سیلندرهای هیدرولیک که به طور هم زمان دو سیستم اندازه گیری مجزا داشته و در فضایی محدود، محیطی آلوده، دمایی بالا، فشار کاری بالا کار می کند.

عکس های جدید پروژه هم زمان با پیشرفت آن در سایت قرار خواهند گرفت

 

 

آپدیت 2:

در تاریخ 06/11/97 سری اول از مجموعه جک ها مونتاژ تست، رنگ، بسته بندی و آمادۀ نحویل شدند که عکس آن به زودی بر روی سایت  قرار خواهد گرفت.

تمامی محصولات ساخته شده در این شرکت در مناسب ترین بسته بندی که شامل پالت چوبی جهت حمل و پوشش ضربه گیر مشما حبابی می باشد ارائه می گردند.